tiempo Monzón

martes, 16 de abril de 2013

CIRCULAR POR LA SENDA DE LA SARDINETA


 A gambadeta d´iste dominche l´emos feito per o corazón d´o Sobrarbe, o Camín d´a sardineta, per Balli Bio.
Nuestros quiestos guidas eban meso una circular, esbentando de San Urbez, ta plegar en primeras a Bió, dimpués a Gallisué, e tornar a baixar a ra carretera, dica ros autos. Chuan Carlos, ya en primeras nos teneba meyo engatusatos,” ye una gambadeta curta, sais oras de San Urbez enta Nerin, dizié ” a ra fin, ye de San Urbez a Gallisue e tornar, salindo 22,2 Km e un desnivel de 955mts.
Fa días que no garreabamos con ista chen d´o Termo pero beigo que ro cutiano encara  se mantiene almorzar bien, con torta, café e bellas glarimas d´esprito (a qui le fa goi), asinas se fa afizión.
Empezipiamos dende o parquin de San Urbez, retaculamos un inte per a carretera, dica trobar bel cartelón que nos amuestra a endrezera ta Bio, o camín luego culle pendien, e amónico o paisache se torna i cheneroso, zaga nuestro amanexen os Sestrales, e gran Mondoto, dentro d´a selva, os  caxicos, encara buedos de fuellas, os buxos e bellas flors, nos amostraran o camín enta Bio. De cabo cuan chitamos ro tozuelo ta beller mes t´alla de Sestrales o grandismo Monte Perdido, a carambul de nieu. O camin ye pulido, una fuen plena de molsa, nos amuestra os primers fenals de Bió, ista fuen, atamas  ha un güasped, un chicorrón triton d´o Perineo nabatia molsudo en ixas lampedas auguas.
Per as articas de San Miguel dixamos a un costau o lugar de Bio, nos fa goi, que ye bien acotraziato, e dingo lon dango nos enfilamos per o camin d´a sardideta ta Gallisue.


O lugar de Bió

Astí, e como cuasi ya normal, tresbatimos o Camín.Agora nos  amuestra o camin aliagas, artos, arañons, gabarderas e erizons. Os mapas nos enfilan enta o barranco Arpio, asinas que al drecho e ta baixo. Per una costera “ ay madre que angustia “ nos itamos cara abaxo, asti nos amuestra o Camín bellas culadas, y esbarizaculos. Puyamos ,baixamos e ro camin ye tresbatito, no amanexe per dengun costato. Yo repinchato en bel caxico beigo como os nuestros guidas espategan, ta beyer de trobar-ne.
“ Baixar, baixaremos, asti no retacula dengun no”, diz una d´a colla.
Ande que no ye tozuda Silvia, rechira e rechira  baixo os ruellos, zaga os arbols, dica trobar ixe camín bien amagato. Un Camín bien treballato, (encara permeneran as parets de ruellos mesos  per  os nuestros deban pasatos ), nos enfilará ganando altura dica Gallisue, asti dixamos de zaga Sestrales, Monte Perdido etz e, amanexe deban de nusatros o  Cotiella e ixa gran mole, A peña Montañesa, pero cuasi ro millor ye beyer a cuasi 1200 de altitud, como ro Bellos esnabesa con rasmia ro paixache, fendo altarios crapals e fundos xerbicaders. As pulidas ambistas nos fan fer o camín bien luego, asinas que amónico enfilamos cara  Gallisue, un esbarre a meta d´o Camín nos amuestra una endrezera ta ra dreita, que dimpués cullirem enta ro Cañón d´Añisclo. Pero en primeras imos ta Gallisué.


  
 Unas casas espaldatas en os fenals nos amuestran lo que un dia estió un lugar argüelloso, solo as parets de ruellos, e bels capirons, remeran tiempos millors. Solo a toponimia nos amuestra ro que ixe lugar estió,,,,, O Pueyo,O Serrato Gallisué, As Trabiasas, San Chaime, As trallatas  e ro Tozal de Bramapan, etz,,,,, Si Bio ye bien conserbato, Gallisué ye amortato igual que un carnuz de baca, que nos ye data ra biembenita en a dentrata d´o lugar. Solo as pulidas ambistas que rodean o lugar  nos debantan l´esprito, asinas que nos achuntamos ta fer una buena chenta, fer puen, e un poco de colazión, no güaire, pos o Camín enta ro cañón nos aguarda.
Os fenals de Gallisué


Itando a zaguer güelladeta enta zaga, nos enfilamos ta ixe esbarre dixato ta zaga, e per un camín enarcato, per una selva de buxos, baixamos ta ra carretera e fer o zaguer trampo dica los autos, cuasi zinco kms,a man d´o Bellos. En primeras ixas garonatas auguas nos amuestran a grandeza d´a naturaleza, pero dimpues  solo  i prexinamos en fer-nos una birra en o primer bar que  nos ne trobemos.  A,,, e recullir a Ramón que  l´imos dixato ta zaga, os suyos chenullos, de cabo cuan le fan aturar-se un inte, creigo que ye una desincusa, asinas aprobeita l´ inte ta fer fotos.
(A ra chens que nos cuaca l´aragonés, perem emos prexinato que ista bal, yera do millor s´eba conserbato ista parla, asinas que ista begata e feito  a crónica d´a garreada en aragones. Si no apercazaz perreque no aber sitos tan birombons. Memorias a toz. Aspero que tos faiga goi, ro mesmo que a yo escribirla )

*Pietro, muitas grazias per escribir ista falordieta.
Si querez o track, astí.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Que majo Silvia, eres una alumna muy aplicada, y las fotos me gustan mucho.

LOLI

POL dijo...

Qué sorpresa leyer n'aragonés!!!!
Muito bien, á bier si se repite.
Salú mesacha

cristina dijo...

Muy buena la parrafada y muy majas las fotos, lo mejor como siempre la compañia...

silvia dijo...

Desincusas Loli, o taute d'ista falordia ye o mio mayestro Pietro, anque yo taimen soi aguda escolana.
Pol, me fa goi leyer-te per astí. No será la zaga begata que pose bella gambadeta en a nuestra biella luenga.
Cris, os foteros son os millors.
Que baiga bueno a toz!